کوربین خواستار کنار گذاشتن دولت جانسون توسط نمایندگان مجلس شد

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر و مخالف دولت انگلیس در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواست تا از طرح او برای جلوگیری از احتمال خروج بدون “کوربین خواستار کنار گذاشتن دولت جانسون توسط نمایندگان مجلس شد”

مقامات فرانسوی از کشف بیش از یک تن کوکائین در لوهاور خبر دادند

مقامات گمرک فرانسه از کشف و ضبط بیش از یک تن کوکائین، معادل ۷۴ میلیون یورو در شهر لوهاور واقع در شمال غربی این کشور “مقامات فرانسوی از کشف بیش از یک تن کوکائین در لوهاور خبر دادند”