کاهش چشمگیر روند مهاجرت دانشجویان/ نخبگان تنها به دنبال علم هستند؟!

فرار مغز‌ها و خروج نخبگان حرف امروز و دیروز کشورمان است اما حالا بعد از چند سال زمزمه‌های افزایش میل دانشگاهیان برای بازگشت به گوش “کاهش چشمگیر روند مهاجرت دانشجویان/ نخبگان تنها به دنبال علم هستند؟!”

ثبت نام قطعی بیش از ۸۰۸ هزار دانش آموز خوزستانی در سامانه سناد

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از ثبت نام قطعی ۸۰۸ هزار و ۸۰۷ دانش آموز خوزستانی در مقاطع مختلف تحصیلی در سامانه سناد “ثبت نام قطعی بیش از ۸۰۸ هزار دانش آموز خوزستانی در سامانه سناد”