ثبت نام قطعی بیش از ۸۰۸ هزار دانش آموز خوزستانی در سامانه سناد

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از ثبت نام قطعی ۸۰۸ هزار و ۸۰۷ دانش آموز خوزستانی در مقاطع مختلف تحصیلی در سامانه سناد “ثبت نام قطعی بیش از ۸۰۸ هزار دانش آموز خوزستانی در سامانه سناد”