بیان ناگفته های خطرناک ترین عملیات های برون مرزی ایران از زبان یک چریک + فیلم

سردار حاج جعفر جهروتی زاده این روز‌ها با مجمع پیشکسوتان تخریب کشور همکاری می‌کند و هنوز هم در پاکسازی میادین مین در ایران و سایر “بیان ناگفته های خطرناک ترین عملیات های برون مرزی ایران از زبان یک چریک + فیلم”

ابر‌های هندی همچنان در سیستان و بلوچستان می‌بارد

رئیس گروه پیش بینی و هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به صدور هفتمین اطلاعیه جوی ویژه بارش‌های مونسون، گفت: همچنان تا شنبه هفته “ابر‌های هندی همچنان در سیستان و بلوچستان می‌بارد”